BOGUSŁAW SKRĘTA

radca prawny. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1974 r.). Od roku 1983 wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1974 roku  od praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach państwowych. W 1978 roku objął stanowisko radcy w Urzędzie ds. Wyznań Urzędu Rady Ministrów.

W 1990 roku został dyrektorem Zespołu Prawnego w Biurze do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów. Po utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji objął funkcję wicedyrektora Departamentu Wyznań MSWiA. W 1989 roku uczestniczył w pracach nad ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W latach pracy w administracji państwowej aktywnie uczestniczył w tworzeniu prawa z obszaru wyznaniowego i stosunków państwo – Kościół. W latach 1988-89 członek Zespołu Redakcyjnego przygotowującego Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Od roku 1998 prowadzi własną działalność - Kancelarię Radcy Prawnego Conventus. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Posiada długoletnie doświadczenie związane z pracą w organach administracji publicznej  oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

e-mail: boguslaw.skreta@dobrakancelaria.com