ZAKRES USŁUG

prawo cywilne
Sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych i reprezentacja osób fizycznych i prawnych w postępowaniu sądowym
prawo rodzinne i opiekuńcze
Rozwody i separacje, podział majątku dorobkowego, alimenty i inne sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi
prawo spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testamenty

Prawo nieruchomości
zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, w tym służebności przesyłu, prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakłady energetyczne

prawo gospodarcze i handlowe
stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, tworzenie i rejestracja spółek, likwidacja spółek

Prawo pracy
wszelkiego rodzaju sprawy związane z umowami o pracę, zwolnieniami i odszkodowaniami.


prawo administracyjne
reprezentacja firm oraz osób fizycznych przed sądami administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.